ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesine göre Hukuk Müşavirliğimizin Görevleri a-) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari mercilerde üniversitenin hakkını savunmak. b-) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki konumlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak. c-) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.