GÖREVİMİZ
Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesine göre Hukuk Müşavirliğimizin Görevleri
 
a-) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari mercilerde üniversitenin hakkını savunmak.
b-) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki konumlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak.
c-) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.